Navigatie overslaan
Stel je vraag: (0592) 749 332
|Home|Over ons|Nieuws|Agenda|Contact
   

Trainingen

Training Vertrouwenscontactpersoon

In samenwerking met het NOV (Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk) bieden wij kosteloos de training Vertrouwenspersoon aan.

De training bestaat uit 2 dagdelen, een theoretisch- en een praktijkgedeelte. Het praktijkgedeelte vind plaats op woensdagmiddag 29 november 2023 van 13.00 tot 16.30 uur. Voorafgaand heb je het theoretische gedeelte online gevolgd. Hier kun je je ook voor opgeven. Na het afronden van deze 2 dagdelen krijg een certificaat.

Exacte locatie volgt nog.

Inhoud
Je krijgt uitleg over de rol, je taken en vooral ook: je grenzen. Daarnaast kun je oefenen met gespreksvoering en leer je hoe je jezelf introduceert in deze rol.

De vertrouwenscontactpersoon (VCP) biedt leden de mogelijkheid om in vertrouwen over grensoverschrijdend gedrag zoals pesten, discriminatie of seksuele intimidatie te praten. De VCP gaat in gesprek met slachtoffer of beschuldigde en onderzoekt waar de persoon in kwestie terecht kan met zijn hulpvraag en welke mogelijke stappen genomen kunnen worden. Daarnaast helpt de VCP het bestuur grensoverschrijdend gedrag binnen de organisatie te voorkomen aan de hand van het beleid.

De volgende onderdelen komen aan bod:
- preventie van grensoverschrijdend gedrag binnen de organisatie;
- taken van de VCP;
- meldingen behandelen;
- oefenen van gesprekstechnieken;
- zichtbaarheid van de VCP binnen de organisatie.

Je kunt je opgeven door te mailen naar: VIP! Tynaarlo.

 Webinar ‘Behapbaar Besturen’

Op 21 juni organiseerde wij het webinar ‘Behapbaar Besturen’ voor vrijwillige bestuurders. Prof. dr. Lucas Meijs was de spreker. Deze online training was bestemd voor bestuursleden van verenigingen, stichtingen en vrijwilligersorganisaties.

Het webinar ging over de vraag: Hoe houd je bestuurswerk behapbaar en vooral ook leuk?’

 De onderstaande vragen kwamen aan bod tijdens het Webinar:

  • Hoe komen we aan meer bestuursleden?
  • Wat kunnen we makkelijker maken aan de bestuurstafel?
  • Wat kun je als bestuur ‘weg organiseren’ en/of wat kun je samen organiseren? 

Je kunt het webinar hier terugkijken.

Hieronder kun je de presentatie in pdf downloaden.